24 بهم

آموزش PhpMyAdmin و نحوه ی کار با آن

PhpMyAdmin یک محیط گرافیکی برای ایجاد تغییرات یا گرفتن اطلاعات بر روی دیتابیس ها ساخته شده با MySql می باشد.اگر از وب سروری بر روی سیستم خود به طور محلی استفاده می کنید (localhost) برای رفتن به این محیط باید آدرس زیر را در مرورگر خود تایپ کنید:

Localhost/phpmyadmin

توجه نمایید که در سی پنل همانطور که دئر آموزش های قبلی گفته شده با کلیک بر روی آیکن Phpmyadmin می توانید وارد آن شوید.

با واردکردن این آدرس به صفحه ای مشابه زیر وارد می شوید:

قسمت های مهم موجود درصفحه در شکل بالا مشخص شده اند.

تمام دیتابیس های موجود در سمت چپ صفحه (همانطور که در شکل مشخص شده اند) قرار دارند که می توان به اطلاعات موجود درهریک به راحتی دسترسی داشت. این کار از قسمت Databases هم ممکن است.

همچنین کدهایی را که می توان به صورت کدهای php در صفحات اجرا کرد را می توان مستقیما در قسمت SQL وارد کرد و خروجی را مشاهده کرد. صفحه ای که با انتخاب قسمت SQL نمایش داده می شود به شکل زیر است:

برای افزودن یک دیتابیس جدید نیز به قسمت Databases می توانیم برویم. این صفحه به شکل زیر می باشد:

در فیلد متنی خالی باید نام دیتابیس مورد نظر را نوشت و در قسمت بعد باید نوع collation را انتخاب کرد. برای زبان فارسی باید مقدار utf8_persian_ci را انتخاب کرد تا بتوان مقادیر فارسی را درون جدول های دیتابیس قرار داد. و سپس کلید Create را فشار دهید:

هنگام فشردن کلید Create ممکن است  پیغامی به شکل زیر ظاهر شود:

سپس دیتابیسی با نام test در قسمت دیتابیس ها افزوده می شود:

با انتخاب دیتابیس از این قسمت به صفحه ای به شکل زیر وارد می شوید:

اگر جدولی موجود باشد در این قسمت نمایش داده می شود. فرم بالا برای افزودن جدول می باشد. تنها لازم است که نام جدول را نوشته و تعداد فیلد (ستون) های موردنظر را وارد کنیم.

می خواهیم جدولی به نام table ایجاد کنیم با سه ستون. پس مقادیر ار به شکل زیر وارد می کنیم:

پس از فشردن کلید GO به صفحه ی زیر وارد می شویم تا اطلاعات مربوط به هر فیلد را وارد کنیم:

جدول ما دارای سه ستون می باشد به صورت زیر:

id: این ستون در اصل شناسه هر ردیف را تعیین می کند و یک شماره است که نمی تواند تکراری باشد (شناسه دو ردیف نمی تواند یکی باشد). تعداد ارقام این ستون بربر با 5 حرف می باشد.

name: نام هر فرد را مشخص می کند که نوع آن یک رشته می باشد به تعداد 20 حرف.

age: این ستون سن افراد را مشخص می کند که یک مقدار عددی به تعداد 3 رقم می باشد.

همچنین نوع این جدول را می توانیم برابر با utf8_persian_ci قرار دهیم.

پس می توانیم فیلدهای موردنظر را به شکل زیر واردکنیم:

1: این قسمت نام ستون های مورد نظر را مشخص می کند (Name).

2: این قسمت نوع مقادیری که قرار است در فیلد مورد نظر وارد شوند را مشخص می کند (Type).

3: این قسمت تعداد حروف و حداکثر طول مقدار وارد شده را مشخص می کند (Length/Values).

4: این گزینه باعث می شود که در صورت عدم وارد کردن آن مقدار، مقادیر به طور خودکار وارد شوند. برای ستون id (شناسه) این گزینه الزامی است. مقدار A_I برابر AUTO_INCREMENT می باشد.

5: در این قسمت نوع جدول مشخص می شود که برای مقادیر فارسی برابر با utf8_persian_ci خواهد بود.

در آخر گزینه Save را انتخاب کنید تا مقادیر ذخیره شوند.

حالا جدول ما آماده شده است و می توانیم مقادیر را به جدول خود اضافه کنیم. بعد از فشردن کلید Save صفحه ای به شکل زیر خواهیم داشت:

می بینیم که جدول table آماده است و همچنین می توان جدول های جدید را هم در قسمت پایین اضافه کرد.

برای افزودن سطرهایی به جدول می بایست قسمت Insert را انتخاب کنیم. پس از انتخاب این قسمت به صفحه ای مانند زیر منتقل می کنیم:

در این قسمت باید فیلدهای خالی را پرکرده و سپس کلید GO را بفشاریم تا سطرهای جدید به جدول افزوده شوند. برای افزودن یک سطر تنها فیلدهای قسمت اول و برای افزودن دو سطر فیلدهای قسمت دوم را هم باید پرکنیم.

می توان برای فیلد id مقداری درنظر نگرفت زیرا هنگام ساخت جدول گزینه AUTO_INCREMENT (A_I) را انتخاب کردیم.

فیلدها را به شکل زیر مقداردهی می کنیم:

اگر دوسطر مقداردهی شوند باید کلید GO که در دومین فرم قرار گرفته را بفشاریم. پس از فشردن این دکمه به صفحه ی زیر منتقل می شویم:

هر قسمت از تصویر بالا مختصرا توضیح داده شده است:

B: این قسمت گزارش کار انجام شده را نشان می دهد که شامل یک پیغام است و به معنی اضافه شدن دو سطر به صورت موفق را گزارش می دهد.

C: این قسمت حاوی کدی است که با اجرای این کد اعمال انجام شده، انجام می شود. یعنی این کد، کد حاصل از افزودن دو سطر با مقادیر مشخص شده و… می باشد. می توان از این کد در کدهای php برای آسان تر شدن کار استفاده کرد.

D: این قسمت برای اجرای یک کد می باشد که می توان از ابزار های قسمت های E و F هم استفاده کرد تا کدی ساخته و اجرا کنیم.

حالا برای مشاهده تمام سطرهای یک جدول که شامل مقادیری می باشند باید به قسمت A یعنی Browse برویم. این صفحه، صفحه ای به شکل زیر است:

جدولی که شامل سطرهایی با مقادیر مختلف می باشد در شکل مشخص شده است و امکان انتخاب، حذف، ویرایش و کپی سطر وجود دارد.